Ontstaan

Natuursteen is een milieuvriendelijk, duurzaam natuurproduct met een uniek uiterlijk. De voorraad is bijna onuitputtelijk, want de veertig kilometerdikke aardkorst bestaat voor het grootste deel uit dit materiaal.

De vorming van natuursteen is een proces dat al vele miljoenen jaren oud is en nog steeds door gaat. Natuursteen is het belangrijkste bestanddeel van de aardkorst. De aardkorst drijft op een laag vloeibaar gesteente,bv lava of magma, die langzaam beweegt en daardoor bergketens en scheuren in de aardkorst veroorzaakt. Meestal gaan deze vervormingen heel erg traag maar soms ook heel snel bv bij een vulkaanuitbarsting of aardbeving.

Natuursteen wordt gevormd uit afgekoeld vloeibaar gesteente of uit sediment(zand, kalk, klei) dat is versteend. Vaak onder druk, in combinatie met hoge temperaturen. Omdat geen plek op de wereld dezelfde geologische ontwikkeling ondergaat is dus geen enkele natuursteen gelijk. Natuursteen wordt in grote blokken gewonnen, waaruit later platen of tegels worden gezaagd. Alleen gelaagde soorten natuursteen als leisteen of kwartsiet worden van de rotsen gespleten.